Et holdingselskab havde erhvervet anparterne i et nyt datterselskab i strid med selvfinansieringsforbuddet i aktieselskabslovens § 115. Man havde altså på en måde brugt selskabets midler i forbindelse med overtagelsen af selskabet selv. På denne baggrund skyldte holdingselskabet sit driftsselskab 16,6 mill. kr.

Problemet i sagen var, at holdingselskabet havde videresolgt driftsselskabet og holdingselskabet havde ikke inden salget betalt sin gæld til datterselskabet. I stedet for at betale gælden til datterselskabet, aftalte holdingselskabet med det købende selskab, at man ville få en rabat på købesummen på de 16, 6 mill. kr., hvorefter det købende selskab skulle overtage gælden til driftsselskabet.

Højesteret lagde afgørende vægt på, at midlerne fra datterselskabet ikke blev retableret i forbindelse med videresalget, men erstattet af et tilgodehavende hos de købende selskaber.

Højesteret fastslog på denne baggrund, at midlerne skulle anses som en skattepligtig udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.