Der har for nylig været en del medieomtale af en dom, som EU-Domstolen afsagde i december 2008. Med dommen blev det fastslået, at virksomheders gratis bespisning af forretningsforbindelser og ansatte i forbindelse med afholdelse af møder i visse tilfælde ikke er omfattet af momslovens regler om udtagningsbeskatning. Dommen betyder, at mange danske virksomheder har betalt for meget moms, hvis de har serveret måltider i virksomhedens egne lokaler for forretningsforbindelser eller personale vederlagsfrit. Virksomhederne har fuld fradragsret for momsen og ikke alene 25 pct. fradragsret.

Hvis en virksomhed mener, at den har et krav på tilbagebetaling af moms, skal anmodning om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret være SKAT i hænde senest den 4. april 2011. Da den 4. april er en mandag, bør anmodningen sendes til SKAT senest fredag den 1. april. Tilbagebetalingskravet er undergivet en forældelsesfrist på 10 år. SKAT stiller krav om opgørelse af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale.

SKAT har udsendt en meddelelse om genoptagelsesproceduren. Læs mere hos SKAT:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1909335&vId=0

Kilde: Danske Advokater