Højesteret har afgjort en mangeårig strid om rentegaranti mellem den pensionerede læge Helge Gøttsche og hans pensionsselskab SEB. Og pensionisten fik ikke medhold.

Alle ni højesteretsdommere gav SEB Pension ret i, at Helge Gøttsche ikke var garanteret en minimumsrente, da han skrev under på sin pensionsaftale, men en gennemsnitlig rente i hele pensionens levetid.

Den pensionere læge mente ellers, at han var blevet garanteret, at renten på hans pension aldrig ville komme under 4,5 procent om året, da han tegnede den hos Hafnia Haand i Haand tilbage i 1982. Men i 2009 røg renten ned under 4,5 procent, og det klagede Helge Gøttsche over.

Den 70-årige læge, der mener sig snydt for ca. 12.000 kroner, fik delvis medhold i Ankenævnet, men tabte i byretten og i Østre Landsret. Han fik bevilget fri proces, og derfor er sagen kommet for Højesteret.

Hverken det tekniske beregningsgrundlag G82 eller de konkrete forsikringsaftaler indeholdt en garanti om, at forsikringstagers løbende opsparing hvert år skulle forrentes med mindst 4,5 %

Helge Gøttsche tegnede i 1982 og 1986 to ratepensionsforsikringer. Forsikringerne, der blev tegnet på grundlag af det tekniske beregningsgrundlag G82, indeholdt begge en garanti for udbetaling af bestemte ydelser.

Sagen angik, om Helge Gøttsche herudover havde krav på, at hans løbende opsparing (forsikringsdepoter) hvert år skulle forrentes med mindst 4,5 % efter skat, herunder om en sådan minimumsforrentning kunne udledes af G82 eller de konkrete aftaler.

Højesteret fastslog, at G82 er et offentligretligt teknisk beregningsgrundlag, som regulerer sammenhængen mellem præmier og ydelser, og at G82 ikke indeholder et krav om en vis årlig minimumsforrentning af den løbende opsparing.

Forsikringspolicerne indeholdt, fastslår Højesteret, ikke et løfte om en sådan garanti, og der var ikke efter sagens omstændigheder i øvrigt særlige holdepunkter for at antage, at forsikringsselskabet havde afgivet et løfte herom. Helge Gøttsche havde derfor ikke krav på, at hans løbende opsparing hvert år skulle forrentes med mindst 4,5 % efter skat.