I forbindelse med en fraflytning af et lejemål har udlejere, der udlejer mere end ét lejemål, pligt til at indkalde lejer til et fraflytningssyn. Synet skal foretages senest to uger efter, at udlejer er blevet bekendt med fraflytningen, og efter synet gælder der igen en frist på to uger til at gøre eventuelle mangler gældende over for lejer.

Under dette fraflytningssyn skal der udarbejdes en fraflytningsrapport. Såfremt lejer møder op til selve fraflytningssynet, er udlejer forpligtet til at udlevere en kopi af rapporten til lejer. Såfremt lejer ikke møder op, eller møder op, men ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af rapporten, skal denne eftersendes til lejer senest to uger efter at fraflytningssynet er gennemført.

Modtager lejer ikke fraflytningsrapporten, mister udlejer sit krav om istandsættelse af lejligheden.

Dette er blevet slået fast i en sag for huslejenævnet, som afsagde kendelse tilbage i december 2015. Kendelsen blev senere stadfæstet af Boligretten, som yderligere fastslog, at kravet om udarbejdelse og udlevering af fraflytningsrapport, og reglerne der knytter sig hertil, også finder anvendelse ved lejeaftaler, som er indgået før reglerne trådte i kraft den 1. juli 2015.

Det er således vigtigt, at udlejere som fortsat har igangværende lejeaftaler, der er indgået før den 1. juli 2015, er opmærksom herpå.