Når der er hul I vejen vil vejejeren ofte være ansvarlig, hvis der sker en ulykke. DR fortæller, at Østre Landsret netop har truffet afgørelse om, at Københavns Komne bærer ansvaret for en vejulykke I 2007. Manden ramte et hul I vejen og kom alvorligt til skade.

Der skal i skadestilfælde ske en vurdering af, om skaden på vejen har oversteget, hvad der kan forventes, når man færdes I trafikken. Det vurderes konkret, om en bestemt ulykke kan henføres til fejl og forsømmelighed fra kommunens side. Der indgår en række konkrete momenter I bedømmelsen og det er svært at se en bestemt linje I retspraksis. Det kan ikke udelukkes, at tolerancen fremover vil øges I takt med at den generelle vedligeholdelsestilstand for veje synes at være for nedadgående.

Har du været udsat for et uheld, er du velkommen til at tage en snak med advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater på 46380321.