En transseksuel tidligere kvinde, der før undfangelsen af barnet havde fået juridisk kønsskifte, kunne registreres som far til det barn hans samlever havde ført.

Kvinden A levede sammen med en anden kvinde, B, der skiftede køn fra kvinde til mand.

Kvinde A modtog fertilitetsbehandling med sæd fra en anonym donor, og kvinde-nu mand B havde på forhånd samtykket i at være forælder til barnet.

Kvinde A var jordemoder og inseminerede sig selv.

Efter barnets fødsel ansøgte parret om, at kvinde-nu mand B måtte blive registreret som barnets far.

Statsforvaltningen og byretten afviste, at kvinde-nu mand B kunne blive registreret som forælder, herunder som far til barnet.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse. Udtalt, at der under sagen var spørgsmål, om kvinde-nu mand B efter reglerne i børnelovens § 27 kunne registreres som forælder, idet den påkrævede vejledning til kvinde A og kvinde-nu mand B fra en uvildig sundhedsperson var givet ved en tidligere fertilitetsbehandling året før undfangelsen.

Landsretten afgjorde, at den omstændighed, at formkravet om skriftligt samtykke, som tillige var underskrevet af den sundhedsperson, der forestår den kunstige befrugtning eller er ansvarlig herfor, ved en fejl eller forglemmelse ikke var overholdt, ikke var til hinder for, at en person kunne anses for far eller medmor.

Dog forudsatte dette, at statsforvaltningen eller retten ud fra en samlet vurdering fandt, at den pågældende havde samtykket i behandlingen og i at være far eller medmor. Landsretten fandt på den baggrund og efter en samlet vurdering, at kvinde-nu mand B måtte anses for medmor eller far til det barn, som kvinde A fødte i februar 2017, jf. børnelovens § 27, og at børneloven i overensstemmelse med hensigten bag reglerne om juridisk kønsskifte i situationer som den, der forelå, måtte forstås således, at det juridiske kønsskifte skulle slå igennem fuldt ud.

En transseksuel tidligere kvinde, der før undfangelsen af barnet havde fået juridisk kønsskifte, kunne således registreres som far, når betingelserne i børnelovens § 27 i øvrigt var opfyldt. Kvinde-nu mand B, der i Det Centrale Personregister nu var registreret som en mand, skulle på den anførte baggrund anses som far til barnet født af kvinde A i februar 2017, jf. børnelovens § 27.

Kilde: UfR 2018.1105 ØLK.