Du kan ikke slå op i en dansk lov for at se, hvad en gave er. I praksis definerer man en gave som en vederlagsfri overførsel af et gode fra ét retssubjekt til et andet. Gaven kan være uden økonomisk værdi eller med økonomisk værdi. Skattevæsenet interesserer sig kun for den sidstnævnte gavetype.

Du har givet en gave, hvis du har givet noget af værdi, uden at modtageren har betalt fuld pris for det. Det er uden betydning, om det er penge, værdipapirer, fast ejendom eller andre ting, du har givet.

Et ”retssubjekt” er en fysisk eller juridisk person, der kan erhverve rettigheder og pådrage sig forpligtelser og som kan sagsøges ved domstolene. Som kendte eksempler er almindelige fysiske personer (mennesker), juridiske personer som aktie- eller anpartsselskaber, interessentskab, foreninger, fonde og offentlige myndigheder.

Gaver er skattesubjekt, fordi samfundet mener, at der skal betales en skat (afgift), når værdier overføres fra det ene skattesubjekt til det andet. Her siger samfundet ”haps”, og der skal betales skat eller afgift efter nærmere regler.

Gaven er ydet, når meddelelse om den er nået frem til gavemodtager. Hvis du sender en nytårshilsen til din datter den 31. december med det glade budskab: Du får hermed 58.700 kr som gave – ja så er gaven ydet i det nye indkomstår, fordi den først er kommet frem til modtageren i det nye kalenderår. Det er kalenderåret, der er afgørende. Bundgrænsen følger altså kalenderåret. Du kan give din datter en gave på 58.700 kr, som hun modtager meddelelse om f.eks. 31. december 2009, og hvis du bliver så glad for reaktionen, at du vil give hende én gave mere, så kan du gøre det samme dag – men så koster det 8.805 kr i afgift. Kan du styre din giverglæde til dagen efter, den 1. januar 2010, så er afgiften af samme gavebeløb 0 kr.

Giver du en gave på den måde, at du lover at give 58.800 kr hvert eneste år i 10 år, så klapper skattesaksen. Du har ydet en gave på 587.000 kr, og så skal du betale små 80.000 kr i afgift.

(Det skattefri gavebeløb er forhøjet til kr. 59.800 fra 1/1-2014)

Ansvarlig for denne artikel er advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller. +45 4638 03 21