Kunne hustruens kreditorer forlange pengene retur fra manden?

Et ægtepar indgik aftale om at hustruen forærede manden en lille million kroner. Den slags gaver kræver ægtepagt og en sådan blev oprettet og tinglyst. Det skete i januar 2011. I same måned blev Hustruen meldt til politiet for underslæb over for arbejdsgiveren, Køge kommune. Underslæb var begået i perioden 1. januar til 14. december 2010. Hustruen blev dømt herfor og pålagt at betale 1,2 mio. kr. i erstatning til kommunen, men hun kunne ikke betale.

Spørgsmålet var nu om kommunen kunne kræve betaling fra hendes ægtefælle. Han hæfter ikke for hustruens gæld, men retsvikrningslovens § 33 kræver, at den, der giver usædvanlige gaver på gavetidspunktet skal beholde utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække giverens forpligtelser. Som følge heraf kunne kommunen holde sig til manden for værdien af den formueforskydning, der skete ved ægtepagten og den svarede til en lille million. Øvelsen med at fjerne midler fra hustruen til manden faldt dermed til jorden.

KOMMENTAR: Dommen er ikke en enlig svale. Det ses ofte, at ægtefæller forsøger at beskytte sig ved at lave denne type transaktioner. Det overses så bare, at loven sætter skarpe grænser for mulighederne. Det kan godt betale sig at overveje behov og muligheder med rettidig omhu.