Du skal betale gaveafgift, hvis du bor i udlandet og modtager en gave. Også hvis du bor i Danmark, men har modtaget en gave fra udlandet.

Hvis du har fået en gave fra en nærtbeslægtet, der bor i udlandet, gælder der de samme regler, som hvis gaven er givet af én, der bor Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis du har givet en gave til én, der bor i udlandet.

Eksempel: Gavegiver bor i Danmark. Gavemodtager bor i udlandet. Gaven er på 100.000 kr. Der er afgiftspligt i Danmark, fordi gavegiver bor her. Hvis det land, gavemodtager bor i, har samme regler som Danmark, vil landet også kræve afgift. Dette problem er i meget begrænset omfang løst ved dobbeltbeskatningsoverenskomster (herunder Finland, Island, Norge, Sverige, Tyskland og USA).

Fast ejendom i Danmark, og begge parter bor i udlandet.

Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven er:
fast ejendom
tilbehør til fast ejendom
formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.

Hvor skal jeg betale gaveafgiften af en gave fra udlandet?

Har du fået en gave fra udlandet, og der skal betales gaveafgift, skal du indsende gaveafgiftsblanket til Skattecenter Frederikssund, Færgeparken 21, 3600 Frederikssund. Gaveafgiften skal indbetales på gironummer 73 81406731 eller i Jyske Bank: 8109 – 1015032.

Værdiansættelse af børsnoterede aktiver

Hvis gaven består af børsnoterede aktiver, f.eks. fremmed valuta, aktier eller obligationer, bliver de værdiansat til børskursen på tidspunktet, hvor du giver gaven.

Værdiansættelse af aktiver, der ikke er børsnoterede

Hvis gaven er et aktiv, der ikke er børsnoteret, f.eks. unoterede aktier, en fast ejendom, eller en bil, skal den værdiansættes.

Er gaven en fast ejendom, kan den som hovedregel overdrages til ejendomsværdien +/- 15 procent.

I disse situationer kan du med fordel lave en opgørelse, der viser, hvordan I er kommet frem til aktivets værdi og sende den sammen med gaveanmeldelsen.

I bestemmer selv, om det er dig eller gavemodtager, der betaler afgiften. Der gælder særlige hæftelsesregler.

Ansvarlig for denne artikel er advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21