M krævede en række effekter, herunder en forlovelsesring, tilbageleveret fra K ved en umiddelbar fogedforretning. M gjorde gældende, at der var tale om gaver givet til K til brug i deres kommende fælles hjem, og at man i forbindelse med, at en forlovelse bliver hævet, kan kræve gaver tilbage.

K forklarede, at de aldrig havde været forlovet, da hun ikke havde sagt ja, og at gaverne nu tilhørte hende, men at M havde fjernet forlovelsesringen fra hendes hjem. Efter K’s forklaring nægtedes fogedforretningen fremme for så vidt angår forlovelsesringen. For så vidt angår de øvrige effekter, kunne det efter parternes modstridende forklaringer ikke lægges til grund, at parterne havde været i gang med at etablere fælles hjem.

Det måtte herefter lægges til grund, at effekterne var givet til K som gaver, og forretningen blev derfor også nægtet fremme for disse. TFA2012.502

Kommentar: Gaver givet ved forlovelse kan efter praksis kræves tilbage, hvis forlovelsen hæves. Der er dog et vist skøn involveret. I denne sag var det ikke bevist, at der var tale om forlovelse. Ringen var væk og øvrige effekter blev betragtet som gave og ikke som led i en forlovelse. I virkeligheden handler sådanne sager mere om følelser end om effekter. Domstolene er ikke velegnede til at løse sådanne problemer. Det er langt bedre at finde løsninger, f.eks. med mediation (konfliktmægling)