For få år siden var vurderingerne så høje, at mange salg af boliger fra forældre til børn ville give forældrene en ejendomsavanceskat. De nye vurderinger viser markante værdifald og mange forældre vil ved salg til børn derfor ikke tjene, men tabe penge. Det betyder, at der i mange tilfælde kan ske salg fra forældre til børn uden nogen avanceskat.
Et tab ved salg til børnene kan senere anvendes til modregning i eventuel anden ejendomsskatteavance, hvilket vil kunne indgå i forældrenes vurdering.

Reglerne

Efter gældende praksis kan børn købe bolig skattefrit til 15 procent under ejendomsvurderingen uanset boligens reelle værdi (altså til 85% af kontantvurderingen). Forældrene bliver beskattet, hvis de har en nettofortjeneste opgjort efter reglerne i ejendomsavanceskatteloven.
Derfor bør mange forældre overveje, om det er nu, der skal handels med børnene. Hvis lejligheden stiger i værdi, kan børnene senere sælge skattefrit og – efter gældende regler – opnå en avance uden skat, fordi de har boet i lejligheden. Hvis forældrene beholder lejligheden og sælger, når boligmarkedet har rettet sig – så der opstår en gevinst – vil forældrene blive beskattet af gevinsten, fordi de ikke har boet i lejligheden.
Danske Boligadvokater – hvor Forum Advokater er medlem – har medvirket til op mod 1000 handler hvor forældre sælger en forældrekøbt bolig videre til børnene.
Ved salg til børn, kan betalingen ske via et rente- og afdragsfrit lån fra forældre til børn og derved kan forældrene samlet set give børnene en meget betydelig – og skattefri – fordel.

Forældre, der på denne måde hjælper et eller flere børn bør i den sammenhæng vurdere, om hjælpen skal betragtes som en form for forskud på arv. Det kan føre til, at forældrene i et testamente vælger at bestemme, at det eller de børn, der er blevet hjulpet, skal arve tilsvarende mindre end det eller de børn, der måske ikke er blevet hjulpet. På denne måde kan der kompenseres og ligestilles uden afgiftsmæssige, negative konsekvenser.

Denne artikel er skrevet af advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21