Enhver ægteskabssag (sag om separation og skilsmisse) starter i statsforvaltningen. Man kan hente blanketter på statsforvaltningens hjemmeside, men der er ikke blankettvang. Sagen starter med, at statsforvaltningen indkalder til et vejledningsmøde.

Hvis ikke parterne kan blive enige om vilkårene for separation eller skilsmisse, er det retten, som træffer afgørelse i sagen. Under en retssag har hver part typisk sin egen advokat. Ægteskabssager afgøres næsten altid alene på baggrund af skriftlige bilag og de forklaringer, parterne giver i retten. Ægteskabssager fremskyndes typisk af retten, så de kan afgøres meget hurtigt, hvilket vil sige inden for et par måneder.

Fri proces
Opfylder man de økonomiske betingelser kan man få fri proces til en række sager.

Der kan kun gives fri proces til sager, der behandles ved domstolene, dvs. civilretten, fogedretten og skifteretten. Sager der behandles ved statsforvaltningen eller Familiestyrelsen (f.eks. samværssager, og separations- og skilsmissesager, hvor parterne er enige) er ikke omfattet af fri proces. Sager der løses i mindelighed uden om domstolene er heller ikke omfattet af fri proces.

Hvis man får fri proces, skal man være opmærksom på følgende:

Fri proces dækker kun for behandlingen af den pågældende sag, og den problemstilling, som sagen vedrører. Hvis man ønsker rådgivning til andre sager eller andre problemstillinger, må man selv betale for det, medmindre man også efter særskilt ansøgning får fri proces til det.

F.eks. dækker fri proces til en forældremyndighedssag ikke advokatbistand til samværet og fri proces til en separations- eller skilsmissesag dækker ikke advokatbistand til bodelingen eller til problemer med samværet

Offentlig retshjælp

Opfylder man de økonomiske betingelser for fri proces, har man også mulighed for at få offentlig retshjælp. Retshjælpen består af to ydelser, nemlig en andel fra det offentlige, og en andel som man selv skal betale. Der er kun tale om et beskedent beløb fra det offentlige.

De økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces

Indtægtsgrænserne for fri proces og retshjælp er i 2009 kr. 264.000 med tillæg på kr. 46.000 for hvert hjemmeboende barn. Lever ansøgeren i et samlivsforhold, er det summen af parternes indtægt, der er afgørende. Summen må ikke overstige kr. 336.000.