Dødsgaver er ikke gyldige. Hvis den, der giver en gave må indse, at døden må anses for umiddelbart forestående, så kan der ikke gyldigt gives gaver. Landsretten har taget stilling til et sådant tilfælde. Den 24. april 2009 forærede en mand sin ægtefælle 10 mio. kr. Den 11. september 2009 døde han. Skifteretten anså gaven for en dødslejedisposition omfattet af arvelovens § 93, stk. 1, nr. 2. Landsretten var ikke enig, men henviste til til en lægeerklæring og lagde til grund, at manden, der i 2008 var blevet opereret på grund af cancer, i februar 2009 af neurokirurgerne var beskrevet som velbevaret, at det den 30. marts 2009 ved en MR-scanning blev konstateret, at knuden ikke havde udviklet sig, samt at A den 16. april 2009 havde ringet til neurokirurgerne og fortalt, at han havde tiltagende svimmelhed. Når hensås hertil og til de i øvrigt foreliggende oplysninger om mandens helbredstilstand i april 2009 sammenholdt med, at han først døde den 11. september 2009, fandt landsretten det ikke bevist, at døden måtte anses for nært forestående, da han den 24. april 2009 underskrev ægtepagt og gældsbrev. Landsretten ophævede som følge heraf skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fortsat behandling ved skifteretten. U.2011.3007V.