I forbindelse med nybyggeri af privat boligbyggeri gælder en obligatorisk byggeskadeforsikring. Det er vigtigt at være opmærksom herpå.

Formålet er at sikre forbrugerne mod væsentlige byggeskader, når der opføres nyt boligbyggeri. Byggeskadeforsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, og forsikringen skal gælde i 10 år og dække alvorlige byggeskader, som f.eks. skimmelsvamp, utætte tage mv.

Forsikringens selvrisiko udgør maksimalt kr. 20.000, og forsikringen følger ejendommen i tilfælde af salg.

I forbindelse med salg af nybyggeri, herunder typehuse og huse bygget af en håndværksmester el. lign. til videresalg, skal ejendommens forsikringsforhold oplyses, herunder oplysninger om byggeskadeforsikringen.

I forbindelse med salg af nyere huse, dvs. huse, som er mindre end 10 år gamle, skal det undersøges, om der er tegnet byggeskadeforsikring. Hvis det er tilfældet, skal dette oplyses i salgsopstillingen, ligesom køber i købsaftalen skal gøres opmærksom på, at denne overtager forsikringen.