Hvis du er i tvivl om den skattemæssige behandling af en disposition – f.eks. salg af dine aktier eller udlejning af fast ejendom – kan du spørge SKAT og få et bindende svar. Du kan også spørge om gaveafgift, afgift af pensionsordninger og registreringsafgift af motorkøretøjer.

Du kan spørge om dispositioner, som du enten har planer om eller har gennemført.

Du kan også få bindende svar om gaveafgift og afgift af pensionsordninger.

Du kan kun få bindende svar om dispensationer vedrørende afgift af pensionsordninger, hvis du allerede har gennemført den disposition, som dispensationen vedrører.

Bindende svar om gaveafgift og afgift af pensionsordninger er bindende i 5 år regnet fra tidspunktet for modtagelsen af svaret, medmindre andet er angivet.

Hvis du vil have bindende svar om gaveafgift, skal du enten være gavegiver eller gavemodtager, og både gavegiver og gavemodtager skal søge om bindende svar.

Du kan få bindende svar om de afgiftsmæssige konsekvenser af en pensionsordning for andre end dig selv, men du skal selv have tænkt dig at tegne pensionsordningen, og du må ikke have gjort det endnu.

Formålet med bindende svar er at give dig en nem og hurtig adgang til at få afklaret de skattemæssige konsekvenser af en disposition – uden først at skulle vente på, at SKAT tager stilling til det i forbindelse med fx selvangivelsen og årsopgørelsen.

Det skal understreges, at du ikke behøver at bede om bindende svar for at få hjælp og vejledning fra SKAT. Som hidtil kan du altid kontakte SKAT for at få information om skat mv.

Det koster et gebyr på p.t. 400 kr at få et bindende svar.

Ansvarlig for denne artikel er advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21