En god pensionsordning er med til give økonomisk sikkerhed som pensionist. Men det er også vigtigt at overveje, hvad der skal ske med dine pensionsopsparinger, når du dør.

I tilfælde af at du dør inden pensionen er udbetalt, er det vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have de opsparede penge. Som udgangspunkt vil udbetalingen ske til dine ”nærmeste pårørende”. Hvem der er nærmeste pårørende afhænger af, om du er gift og af om den begunstigede er indsat før eller efter den 1. januar 2008.

Jeg vil anbefale dig at du overvejer om ”nærmeste pårørende” svarer til dine ønsker. Desværre er begrebet ikke altid entydigt og det fører til dyre retssager og måske til forkerte resultater – i forhold til hvad du ønsker.

Lad mig nævne en ny dom fra landsretten, der viser dette.

En 47-årig mand begik i juli 2013 selvmord uden at efterlade sig livsarvinger. Han var i maj 2013 blevet separeret fra hustruen. Hun var fraflyttet det fælles hus i juni 2013, dog uden at meddele adresseændring. Huset var sat til salg. Der opstod uenighed om hvem der var ”nærmeste pårørende”. Mandens hustru gjorde gældende, at separationen aldrig var trådt i kraft, da hun og manden stadig elskede hinanden, og at hun havde været nødt til at forlade ham for at få ham til at gå i behandling for et alkohol- og hashmisbrug. De havde i øvrigt kort før de blev gift i 2008 oprettet et gensidigt testamente. Det var ikke tilbagekaldt.

Hvem var ”nærmeste pårørende” – hustruen eller mandes bror (som han ikke havde set i en årrække)?

Byretten fandt, at der var tale om en reel separation, og at arveretten derfor var bortfaldet, jf. arvelovens § 49. Der var heller ikke holdepunkter for at antage, at testamentet skulle anses for opretholdt, og det ansås som følge af separationen for tilbagekaldt, jf. arvelovens § 67. Da det fælles hus var sat til salg, og da det ikke var bevist, at ægteparret havde haft til hensigt at genoptage samlivet, var hustruen heller ikke efter forsikringsaftalelovens § 105 a nærmeste pårørende. Broderen var herefter den nærmeste pårørende. Landsretten nåede til samme resultat. Vi får aldrig at vide, hvad manden ønskede.

Har du styr på hvem der er dine ”nærmest pårørende”?