Som advokat har jeg set alt for mange familier blive splittet, når arven skal deles. Det er trist – og det gode er så, at mange stridigheder kan forebygges. Hvordan?

Det korte svar er: ved rettidig omhu. Det lidt længere svar er:

Tænk på hvad der skal ske, når du ikke længere er her.
Hvad skal der ske for din ægtefælle, samlever og for dine børn og svigerbørn?
Hvordan vil de agere, når du ikke sidder for bordenden?
Er der risiko for uenighed?
Kan sådan risiko bearbejdes, mens du sidder for bordenden – altså nu?
Har du skrevet juridisk og åndeligt testamente?
Hvis ja: er du sikker på det er juridisk og menneskeligt i orden?
Har du tænkt over om dine beslutninger er klart og klogt udtrykt? Er du bevidst om, at det, der er klart for dig, måske vil gøre dine arvinger usikre eller kede af det?

Jeg har hjulpet mange med at få styr på disse spørgsmål. I nogle tilfælde blot ved en samtale. I andre tilfælde ved at ændre ordene i testamentet og tydeliggør. Og i andre tilfælde igen ved møder med arvingerne og drøftelser og konfliktforebyggelse eller konfliktløsning.

Hvis du vil have et UNDGÅ ARVESTRIDEN-TJEK, så kontakt advokat Allan Ohms hos Forum Advokater. Direkte telefon 4638 0321 og mail ao@forumadvokater.dk