En undersøgelse viser, at vi i region Sjælland og region Hovedstaden er langt bagefter med testamente-skrivningen og det er ikke nogen god rekord.

”Vil man have indflydelse på fordelingen af sin arv, skal man skrive testamente. Den er ikke længere. Desværre
lægger langt de fleste ansvaret i hænderne på arveloven, og den tager altså ikke hensyn til moralske værdier og
det moderne familieliv,” siger Ann Marie Panduro, der er styregruppeformand i Det Gode Testamente og
chefjurist i Hjerteforeningen. Forum Advokater er med i Det Gode Testamente.

Hun nævner blandt andet den udbredte misforståelse, at samlevende automatisk arver efter hinanden, hvis bare
de har boet sammen i to år eller mere. For sådan er det ikke. Hvis samlevende ønsker at arve fra hinanden, kræver det, at de opretter et testamente. Ligeledes kan den arv, man efterlader sig, kun blive særeje for ens børn eller børnebørn gennem testamentering.

Jyder er de flittigste, når det handler om at skrive testamente. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Det Gode Testamente. 44 procent af samtlige danske testamenter er nemlig skrevet af indbyggere i Region Midtjylland og Region Nordjylland, som hver står for 22 procent af landets testamenter.
Lige efter følger Region Syddanmark med 20 procent. Dermed lægger de tre jyske regioner hænder til størstedelen af al testamentering i Danmark.

Nederst på listen finder vi Region Hovedstaden, der tegner sig for 16 procent af de danske testamenter. At lige præcis københavnerne er den befolkningsgruppe, der skriver færrest testamenter, virker umiddelbart paradoksalt, idet undersøgelsen samtidig sender sjællændere øverst, når det gælder interessen for at testamentere. I Region Hovedstaden og Region Sjælland svarer henholdsvis 39 procent og 40 procent således, at de endnu ikke har skrevet testamente, men gerne vil.

Tallene kan forklares med data fra Analyse Danmark, som viser at de, der allerede har skrevet testamente, typisk er gift eller lever i fast parforhold, mens der i hovedstaden bor flere singler end noget andet sted i landet. Ligeledes er gennemsnitsalderen blandt danskere, der allerede har skrevet testamente noget højere, end de 39,9 år, der ifølge Region Hovedstadens egen statistik, er gennemsnitsalderen i København.

Undersøgelsen kortlægger også bevæggrundene til at testamentere. Og her peger respondenter, der allerede har skrevet testamente, på særeje, omfordeling af arv og øremærkning af arv til børnebørn som de primære årsager til at skrive testamente. Og ifølge Ann Marie Panduro er danskernes betragtninger rigtig nok væsentlige årsager til at testamentere.