Anvendelsesområdet for OIO standardaftalen for web-services er offentlige myndigheders indgåelse af aftaler om udveksling af data eller tilgængeliggørelse af en applikation via en OIOXML-baseret web-service. OIOXML er det offentliges XML-format (OIO står for Offentlig Information Online).

Hovedformålet med aftalen har været at opnå en ensartet regulering af offentlige myndigheders tilgængeliggørelse af data og/eller funktionalitet via web-services.

Aftalen består af en hovedaftale med tilhørende generelle betingelser og en række bilag. Der er endvidere udarbejdet en omfattende vejledning med beskrivelse af anvendelsesområde, standardaftalens brug og udfyldning m.v.

Bender von Haller Dragsted har medvirket i den arbejdsgruppe under Videnskabsministeriet, der har udarbejdet aftalen, som blev offentliggjort i en endelig udgave den 31. maj 2005.

Standardaftalen med tilhørende bilag og vejledning kan findes på Videnskabsministeriets hjemmeside.

(Advokat Jesper Langemark og advokatfuldmægtig Birgitte Toxværd)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.