Banale nabokonflikter ender i stigende grad i hærværk, vold og dræbte kæledyr.
JydskeVestkysten fortæller, at landsformand i Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær, fortæller , at antallet af sager stabilt, og lunten er blevet kortere hos de stridende naboer.

Sikringen springer og flere griber til selvtægt, hvor de for eksempel fælder naboens træ eller mobber ved at bagtale vedkommende til andre naboer, siger Allan Malskær.
I andre sager er katte blevet skudt, hegn ødelagt og slagsmål opstået.

I Esbjerg Kommune oplever planchef Peter Bagge, at de værste nabostridigheder bliver mere og mere indædte i en grad, at det er svært at se en løsning på problemerne.
– Hvis man henvender sig til Esbjerg Kommune som myndighed eller spørger politiet om noget, så respekterer man ikke de afgørelser, der bliver truffet, og man fortsætter stridighederne ud fra en holdning om: » Jeg har altså ret alligevel « , siger han.

Der er måske 80 procent sager med lokalt fnidder, der ikke udvikler sig, ti procent med sager, hvor man kaster sten eller affald ind til hinanden eller parkerer foran hinandens indkørsler, og ti procent der ender i retten.

De fire ting, parcelhusejere oftest kommer op at toppes over er: 1. Træer 2. Hække og hvordan de skal holdes 3. Musik og støj 4. Motoriserede haveredskaber, herunder hvor meget de må larme, og hvornår de må bruges.

Kommentar: nabostridigheder bør – som andre konflikter – søges løst så tidligt som muligt. Ender de i retten, er der som regel kun én mulighed: den ene af parterne ende med at flytte. Det er en dyr løsning. Brug mediation (konfliktmægling) – Forum Advokater har flere uddannede mediatorer og du er velkommen til at kontakte os.