Godt nytår og velkommen til et nyt år, som i mange familier starter med en skilsmisse. Januar er én af de måneder på året, hvor flest par med børn går fra hinanden. Det er en livskrise, hvor du som forælder vil støde på begreber, paragraffer og procedurer, som kan gøre rodet indeni større. Denne guide er koncentreret om det, der ofte fylder aller mest – jeres børns bopæl.

Er I enige om, hvem af jer der skal være bopælsforælder, og hvem af jer, der skal være samværsforælder er det en rigtig god idé at få skrevet jeres aftale ned. På Familieretshusets hjemmeside kan I finde en blanket, som I med fordel kan udfylde.

Har I fælles forældremyndighed, er det også muligt at aftale, at I skal have delt bopæl. Gør I det, er I begge bopælsforældre. En delt bopæl har kun betydning for jer indbyrdes. Delt bopæl har ikke betydning udadtil, eksempelvis i forhold til udbetaling af offentlige ydelser til børnene, og jeres børn kan efter CPR-loven stadig kun have én folkeregisteradresse.

Er det svært at nå til enighed om, hos hvem af jer børnene skal have bopæl, har jeres børn automatisk delt bopæl i tre måneder (hvis I har fælles forældremyndighed). Det gælder dog ikke, hvis I begge flytter fra det fælles hjem, eller der er andre vigtige hensyn, som taler imod. Det kan være bekymring for vold, seksuelle krænkelser, eller andre forhold, der påvirker jeres børns trivsel. Er der  sådanne hensyn, kan I starte en sag om bopæl i Familieretshuset indenfor de første tre måneder, efter i er gået fra hinanden.

Den af jer, der er bopælsforælder, kan selv træffe beslutninger om overordnede forhold i jeres børns daglige liv. Har I delt bopæl, skal I begge være enige om sådanne overordnede forhold i jeres børns daglige liv. Overordnede forhold kan være, hvor jeres børn skal gå i daginstitution (vuggestue, børnehave), om jeres børn skal gå til skolepsykolog eller modtage børnesagkyndig rådgivning, og flytning indenlands.

Overvejer du at flytte fra jeres fælles hjem? Som udgangspunkt kan du ikke flytte jeres børns folkeregisteradresse uden accept fra den anden forælder, hvis I har fælles forældremyndighed. Da I automatisk har delt bopæl, kan du også først begynde en sag i Familieretshuset om at blive bopælsforælder efter tre måneder. Har du alligevel besluttet at flytte, vil du stadig have mulighed for at blive bopælsforælder – men du skal være opmærksom på, at tiden der går, kan gøre det mere vanskeligt. Det er tit en fordel at involvere en dygtig  familieadvokat, inden du flytter fra en fælles bolig, eller i hvert fald hurtigst muligt.

Husk at en ordning først bliver rigtig god for jeres børn, når I begge bakker op om den. Har du brug for personlig rådgivning, støtte og sparring i øjenhøjde, så er du velkommen til at kontakte os på: