Hvis du har givet en gave til en forening, der er godkendt, kan du få fradrag for gaven. Når du har givet foreningen dit navn og cpr-nummer, står gavebeløbet på årsopgørelsen.

Fra 2008 skal du ikke længere selvangive gaven til en velgørende forening. Hvis du har givet foreningen dit navn og cpr-nummer, står gavebeløbet på din årsopgørelse. Der er fratrukket et bundfradrag på 500,00 kr.

Kan jeg give gaver på flere måder?

for et enkelt år (læs mere i næste afsnit)
med en bindingsperiode på mindst 10 år.

Kan jeg få fradrag for hele gaven til foreningen?

Du skal give gaver for mindst 500 kr. til den enkelte forening for at få fradrag. Af de samlede gaver til foreninger, hvor den enkelte forening får mindst 500 kr., skal du trække 500 kr. fra. Du kan maksimalt fradrage 14.500 kr. i 2009.

For at få fradrag overhovedet er det en betingelse, at du i 2009 samlet giver den enkelte forening en gave på mindst 500 kr. Giver du mindre end 500 kr. til den enkelte forening, skal du ikke tælle disse beløb med, når du regner dit fradrag ud.

Du har fradrag for gaver til de foreninger, du i 2009 giver 500 kr. eller mere. Det samlede gavebeløb til disse foreninger skal fratrækkes 500 kr. Beløbet er en bundgrænse, der er for fradrag.

Det betyder, at hvis din samlede gave i 2009 kun er 500 kr. til én forening, får du ikke noget fradrag på grund af bundgrænsen.

I 2009 kan du maksimalt få fradrag på 14.500 kr. for gaver til foreninger. Maksimumgrænsen beregnes som det samlede beløb, du har givet til foreninger.

Eksempel på beregning af fradraget for gaver

Det samlede gavebeløb til den enkelte forening skal være på mindst 500 kr. Du skal trække 500 kr. fra det samlede fradragsberettigede gavebeløb.
Du kan maksimalt fratrække 14.500 kr. i 2009.

1) Gaver, jeg har fradrag for
Forening 1: 500 kr.
Forening 2: 14.000 kr.
2) Gaver, der er under minimumsgrænsen
Forening 3: 400 kr.
Gaver i alt:14.900 kr.
Minimumsgrænse 500 kr.
Fradragsbeløb: 14.000 kr.

Hvad kan jeg og min ægtefælle give i gave?

Reglerne for fradrag for gaver til foreninger gælder kun for dig. Din ægtefælle kan give gaver efter samme regler. I kan altså i 2009 hver give 14.000 kr. i gave til foreninger.

Jeg er uenig i det beløb, der står på min årsopgørelse

Du skal henvende dig til foreningen, hvis gavebeløbet er for lille. Er gavebeløbet for stort, skal du rette beløbet på årsopgørelsen. Du skal i begge tilfælde være opmærksom på minimumsbeløbene for fradrag på 500 kr.

Er du uenig i det gavebeløb, der står på din årsopgørelse, kan du i din Skattemappe finde en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT.

Du skal være opmærksom på:

at du skal have givet den enkelte forening mindst 500 kr. for at få fradrag
at du, af det samlede fradragsberettigede gavebeløb, skal trække 500 kr. fra.

Hvis du mener, at det beløb der står på din årsopgørelse er for lille, skal du kontakte foreningen.

Hvis du mener, at det beløb der står på din årsopgørelse er for stort, skal du selv rette beløbet på årsopgørelsen.

Du kan binde dig for en 10-årig periode til at betale et årligt beløb. Du kan få et fradrag på højest 15 procent af din indkomst. Uafhængigt af din indkomst vil du altid kunne få et fradrag på højest 15.000 kr. om året.

Krav der skal opfyldes, når du forpligter dig

foreningen skal være godkendt
aftalen skal være skriftlig
du må ikke have krav på en modydelse
aftalen skal løbe i mindst 10 år
dit navn og cpr-nummer skal stå på aftalen.

Foreninger, der er godkendt til at modtage gaver, kan hjælpe dig med at indgå aftalen. De har som regel standarderklæringer eller gavebreve til formålet.

Hvor stor en gave kan jeg få fradrag for?

Du kan få fradrag for gavebeløb på højest 15 % af din personlige indkomst, inklusiv din positive kapitalindkomst.

Positiv kapitalindkomst er fx, når dine renteindtægter og skattepligtige gevinster på værdipapirer er større end dine renteudgifter og fradragsberettigede tab på værdipapirer.

Uafhængigt af din indkomst kan du altid få fradrag for gaver på op til 15.000 kr. om året.

Reglerne for fradrag for gaver til foreninger gælder kun for dig. Din ægtefælle kan give gaver efter samme regler. I kan i 2009 hver give maksimalt 15.000 kr. i gave til foreninger.

Jeg skal betale en procentdel af min indkomst i år til foreningen

Hvis du har betalt for lidt i gave, har du kun fradrag, for det du har givet. Har du betalt for meget, har du kun fradrag for det beløb, I har aftalt.

Hvis du har aftalt, at det er en procentdel af årets indkomst, du skal give i gave, kender du som regel ikke det endelige beløb, før året er gået.

Betaler du fx et beløb hver måned, kan det nemt ende med, at du har betalt for meget eller for lidt.

Hvis du, i forhold til hvad I har aftalt, har betalt for lidt i løbet af året, kan du først få fradrag for restbeløbet næste år. Hvis du har betalt for meget i år, har du kun fradrag for det beløb, I har aftalt.

Hvis du inden nytår opdager, at du har betalt for meget, kan du eventuelt aftale med foreningen, at det overskydende beløb, anses som en gave i året. Foreningen indberetter så til SKAT, der fortrykker det på din årsopgørelse.

Hvis du efter nytår opdager, at du har betalt for meget, kan du aftale med foreningen, enten

at du får det overskydende beløb tilbage
at I anser det overskydende beløb for a conto betaling for det nye år.

I begge tilfælde skal SKAT have besked. Det gør du ved at rette beløbet i din årsopgørelse. Du skal rette beløbet til det beløb, I har aftalt, du skulle betale.

Jeg vil ikke længere betale til foreningen – pas på

Du har indgået en bindende aftale med foreningen. Du er derfor forpligtet til at betale, det I har aftalt. Foreningen kan retsforfølge dig for at få sin betaling.

Hvis foreningen ikke retsforfølger dig, kan SKAT kræve, at du betaler den skat, du har sparet ved at indgå aftalen.
SKAT vil ikke kræve, at du betaler den sparede skat, hvis der er tale om bristede forudsætninger.

Bristede forudsætninger kan f.eks. være, at du har meldt dig ud af en religiøs forening.

Hvis du vil give gaven til en anden forening, skal du indgå en ny aftale. Den nye aftale skal opfylde de almindelige regler.

Ansvarlig for denne artikel er advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21