Forældre har i dag som altovervejende hovedregel fælles forældremyndighed over deres børn, hvad enten forældrene har været gift eller ej.

Forældremyndigheden betyder meget – og dog mindre, end man umiddelbart tror. Forældremyndighedens indehavere bestemmer de store ting i barnets liv. Bopæl, kirke og skole kunne i meget få ord som overskrifter illustrere, hvad det handler om. Det er vigtige forhold, men de mere dagligdags beslutninger ligger egentlig ikke i det at have forældremyndighed.

Ved samlivsophør

HUSK: I skal samarbejde om børnene hele livet – og i al fald, til de bliver 18. Fælles forældremyndighed kan ophøre efter aftale eller efter en retssag. Afgørende er, hvad der er bedst for barnet.

Der skal tungtvejende grunde til at ophæve fælles forældremyndighed.

Samvær

Barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor med. Kan forældrene ikke blive enige om omfanget af samværet, træffer statsforvaltningen afgørelse.

Barnets behov

Husk at tænke på børnene, før du tænker på dig selv. Det glemmer mange. Husk at børn ikke kan saves midt over. Det gælder både fysisk – og for deres sjæl. De holder af jer begge.

Kontakt advokat i god tid – helst allerede, når du kan begynde at se, at Jeres forhold ikke fungerer længere.

Se tillige ‘Børn og samvær’