Lejeren af et beboelseslejemål fraflyttede dette den 15. september 2010, uden at hun deltog i et flyttesyn. Få dage efter fraflytningen modtog lejeren et brev fra udlejer indeholdende nogle bilag, der ikke let kunne læses.

Landsretten fandt, at udlejer ikke rettidigt havde fremsat tilstrækkelig reklamation vedrørende lejers pligt til at foretage vedligeholdelse i forbindelse med fraflytningen, da den henvendelse, som udlejer havde sendt, var ulæselig.

V.L.D. 14. september 2012 i anke 2. afd. B-1719-1. TBB2013.34
.