Når samlivet ophæves, og barnet dermed får bopæl hos den ene af forældrene er den af forældrene, der ikke har barnet boende forpligtet til at betale børnebidrag. Hvis børnene er lige meget begge steder, er der typisk ikke bidragspligt. Man kan enten aftale bidraget eller ansøge statsamtet om at træffe afgørelse. Ansøgningen skal indgives hurtigst muligt efter samlivsophævelsen, idet bidraget som udgangspunkt ikke fastsættes med tilbagevirkende kraft. Hvis børnebidraget ikke betales, kan du rette henvendelse til kommunen og anmode om hjælp til at inddrive bidraget.

Børnetilskud
Den, der efter samlivsophævelsen, har barnet boende betragtes som ene-forsørger. Det medfører, at du er berettiget til ekstra børnetilskud. Hvis du er førtidspensionist er der mulighed for et særligt børnetilskud. Du skal sørge for at orientere kommunen om samlivsophævelsen, og om at du nu er enlig forsørger.

Børnefamilieydelse
Ydelsen udbetales automatisk til barnets mor. Hvis du som far har barnet boende, skal du huske at søge om at få ydelsen udbetalt til dig.