Avisen afviser læserbrev. Skribenten klager og kalder det redaktionel censur. Pressenævnet afviser klagen, fordi er gælder et almindeligt princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. NORDJYSKE Stiftstidende er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg og derfor afvises klagen.

Klageren anmodede ved e-mail af 22. juli 2013 Thisted Dagblad om at få bragt et debatindlæg vedrørende omfanget og indholdet af dagbladet, der er en lokalsektion i NORDJYSKE Stiftstidende. [Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at han er udsat for redaktionel censur.

NORDJYSKE Stiftstidende gav ved e-mail af 13. august 2013 følgende begrundelse for at ikke at bringe debatindlægget:

”Vi mener det er vigtigt at stille plads til rådighed til debat i form af læserbreve. Den plads er tiltænkt debat om samfundsforhold. Vi foretrækker at give personlige svar på henvendelser om vores udgivelser og forretningsforhold.

NORDJYSKE Stiftstidende har ikke givet en god forklaring på, hvorfor debatindlægget ikke er blevet optaget i avisen.
(Pressenævnet sag 13-70-00513)