Advokaters klientkonti er fortsat fuldt dækket af Indskydergarantifonden, jf. § 9, stk. 2, nr. 9, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. For at være omfattet af den fulde dækning skal klientkontoen være oprettet i overensstemmelse med den gældende klientkontivedtægt som godkendt af Justitsministeriet.

Deponering i forbindelse med køb af fast ejendom

For så vidt angår deponering i forbindelse med køb af fast ejendom, fremgår det af samme lovs § 9, stk. 3, at indskud af købesum, som er deponeret i henhold til købsaftalen, er fuldt dækket i op til ni måneder fra deponeringen. Fonden foretager dog fradrag for forpligtelser i relation til lånesagen eller ejendomshandlen og eventuelle andre forpligtelser, som ikke er modregnet over for det pågældende institut i henhold til bestemmelsens stk. 1. Det er en betingelse, at den faste ejendom enten har været anvendt som – eller er bestemt til – hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse af hhv. sælger og køber.