En ældre kvinde brændte en gammel hønsegård, træ, en lakeret billedramme og nogle bøger af. Det er en overtrædelse af bekendtgørelse om affald. Retten i Svendborg bestemte, at bare fordi folkepensionisten ikke kendte affaldsbekendtgørelsen, skulle hun ikke slippe.
Straffen fastsættes til en bøde på 3.000 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse §43, jf. § 110, stk. 1, nr. 1, samt bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald § 102, stk. 1, nr. 8, jf. § 46.
Retten har nedsat bøden under hensyn til, at tiltalte er folkepensionist. Altså: det kan koste kassen at brænde bål af…