I forhold til retssagsbehandling og tilsvarende former for konfliktbehandling, er mediation hurtig, effektiv, smidig og billig. Mediation giver sikkerhed for, at parterne bevarer rådighed i forhold til:

• konflikten
• den måde den behandles på, og
• valg af løsninger på konflikten.

Typisk vil en erhvervsretlig tvist kunne løses på et til to møder afhængig af sagens indholdsmæssige omfang. En familieretlig konflikt vil typisk forløbe over flere kortere møder.

En retssag kan være meget dyr, meget langvarig og ødelæggende for relationer. En mediation vil typisk være hurtig, bevare relationerne og koste meget lidt i forhold til en retssag.

Uvildig undersøgelse om besparelser ved mediation

Der er for Mediationsinstituttet lavet en undersøgelse om potentialet ved at bruge mediation. Den kan du læse mere om her:

Denne artikel er skrevet af advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21

Allan Ohms er uddannet mediator og fungerer som retsmægler under Østre Landsret. Forum Advokater har flere uddannede mediatorer.