Vores skatteafdeling beskæftiger sig dels med skatteretlig rådgivning i forbindelse med koncernstrukturering, koncernoptimering, virksomhedsoverdragelser og optimering af værdipapirporteføljer.

Vort skattemæssige udbud er mangeartet, fra deltagelsen i sammensætningen af skattegunstige strukturer, over indhentelsen af bindende erklæringer fra ligningsmyndighederne, til rådgivning om verserende skattetvister og førelsen af skattesager for skatteankenævnet, landsskatteretten og de ordinære domstole op til Højesteret.