Stadig flere spørger, hvornår grænserne ændres, så holdingselskaber der ejer mindre end 20% af aktie- eller anpartskapitalen i et udbyttegivende selskab kan modtage udbytte fra datterselskabet skattefrit. Det er rigtigt, at en nedtrapning er i gang, og nedtrapningen finder sted som følger:

Ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2005 og 2006 skal holdingselskabet eje mindst 20% af aktierne eller anparterne i datterselskabet.

Ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2007 og 2008 udgør ejerandelsgrænsen 15%.

Ved udbytteudlodninger fra 2009 og fremefter skal moderselskabet blot eje 10% af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet.

Reglerne fremgår af selskabsskattelovens § 13 som i skrivende stund, den 12. december 2005, senest er bekendtgjort den 21. november 2005.