Selv om der både findes en købelov, en aftalelov og en lov om produktansvar, er der rigtig mange gode grunde til, at enhver virksomhed bør overveje, om man med fordel kan udarbejde egne salgs- og leveringsbetingelser.

I nogle situationer kan det faktisk være et spørgsmål om liv eller død – ganske enkelt fordi de erstatningskrav, der kan følge af en utilsigtet fejl eller forsinkelse i leverancen, kan være så store, at virksomheden ikke kan overleve. Selv om det langt fra altid er så dramatisk, er der dog stadig mange penge at spare ved at være forudseende.
Her er nogle eksempler på, hvorfor det kan være en god ide at lave sine egne salgs- og leveringsbetingelser:

det giver dig lejlighed til at gennemtænke, hvordan din virksomhed ønsker at håndtere f.eks. reklamationssager og fastlægge nogle principper for, hvad der er dit ansvar og hvad der er kundens,
der er en masse forhold, som du på den måde undgår at skulle tage individuel stilling til fra gang til gang – med deraf følgende risiko for at glemme noget,
det er en service over for dine kunder, som på denne måde på forhånd kan gøre sig bekendt med, hvordan I handler – og om nødvendigt optage forhandling om særlige vilkår,
det giver dig mulighed for at sikre, at du – hvis en konflikt går i hårdknude – kan få afgjort konflikten ved en domstol eller voldgiftsret, du selv har valgt – så du ikke skal rejse til den anden ende af landet, fordi kundens virksomhed ligger der.

Hvis din virksomhed også handler med kunder i udlandet, er der endnu flere gode grunde til at have salgs- og leveringsbetingelserne i orden – for det er jo langt fra sikkert, at retsreglerne i det land, din kunde kommer fra, ligner de regler, du er vant til. I salgs- og leveringsbetingelserne har du mulighed for på forhånd at fastlægge, at det f.eks. skal være dansk ret, der skal gælde for jeres aftale – og sådan en vedtagelse vil normalt også blive respekteret i udlandet.

At have et stykke papir med overskriften “salgs- og leveringsbetingelser” er heller ikke tilstrækkeligt – for som i alle andre aftaleforhold gælder det også her, at aftalevilkår skal være klare og letforståelige, selv om de handler om komplicerede retsforhold. Derfor er “længere” ikke nødvendigvis lig med “bedre” – ofte forholder det sig faktisk lige omvendt.

Ydermere skal betingelserne passe til lige præcis din virksomhed. Om du handler med landbrugsmaskiner, tilsætningsstoffer til fødevarer eller noget helt tredje – sammenholdt med, hvor i produktions- og salgskæden, din virksomhed befinder sig – er nemlig helt afgørende for, hvilken type problemer, der skal tages højde for. Derfor er det sjældent nogen god ide at regne med, at hvis virksomhed X kan bruge disse betingelser, så kan min virksomhed nok gøre det samme.

Hvis din virksomhed indgår som køber i et fast kundeforhold med bestemte leverandører gælder det ligeledes, at det kan være en rigtig god ide at få foretaget en nærmere gennemgang af de vilkår, du egentlig handler på. Selv den bedste leverandør kan på et tidspunkt svigte – men har du overvejet, hvad det betyder for din produktion og i forhold til dine kunder, hvis du pludselig bliver ude af stand til at overholde aftalte leveringsfrister, eller hvis varerne er mangelfulde, fordi underleverandøren ikke leverede den lovede kvalitet? Som i så mange andre forhold gælder det også her, at når skaden først er sket, er det som regel for sent. Til gengæld kan man gøre meget for at forebygge de værste konsekvenser, hvis man handler i tide og f.eks. stiller krav om, at leverandøren skal have tegnet en produktansvarsforsikring.

Hos Forum Advokater har vi mange års erfaring – både i at udforme holdbare salgs- og leveringsbetingelser på dansk, engelsk, tysk og en række andre sprog og i at rådgive om, hvordan du sikrer, at betingelserne rent faktisk bliver en del af den aftale, du indgår.