Der er netop kommet nye anbefalinger til regeringen om danske virksomheders arbejde med samfundsansvar. Anbefalingerne er udarbejdet af Rådet for Samfundsansvar, der er etableret som et led i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Rådet skal styrke dialogen mellem regeringen og relevante interessenter og skal i den forbindelse rådgive regeringen om relevante tiltag omkring virksomheders samfundsansvar og komme med anbefalinger til danske virksomheder og investorer om, hvordan de kan styrke arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar. Rådet er bredt sammensat af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, finansielle organisationer, fagbevægelsen, forbrugerne m.v.

DE NYE ANBEFALINGER

Rådet for Samfundsansvar definerer virksomheders samfundsansvar – eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det hedder på engelsk – på følgende måde:

Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.
Samfundsansvar omfatter aktiviteter inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, der ligger ud over lovgivningen. Det handler om at imødekomme grundlæggende samfundsmæssige forventninger om ansvarlighed samt forretningsmæssige forventninger til fordel for en styrket konkurrenceevne.

Rådet mener samlet set, at det er nødvendigt at sætte ind på fire områder.

For det første er det nødvendigt at udbrede strategisk samfundsansvar især blandt mindre virksomheder. Flere store virksomheder bør udvikle deres indsats til globalt lederniveau, så Danmark kan være globalt førende.

For det andet bør der være respekt for de internationale principper. Der rettes i de kommende år fokus på menneskerettighederne og FN’s mål for 2015, og det er i den forbindelse nødvendigt, at danske virksomheder engagerer sig aktivt i at imødekomme de sociale og miljømæssige udfordringer i verden.

For det tredje er det nødvendigt at styrke virksomhedernes kommunikation og rapportering om samfundsansvar.

For det fjerde og sidste er det nødvendigt at styrke samspillet mellem virksomheders samfundsansvar og samfundsansvaret hos forbrugere, investorer, organisationer og den offentlige sektor.

FOKUS PÅ SAMFUNDSANSVAR HOS FORUMADVOKATER

Hos Forumadvokater har vi fastsat en CSR-politik ud fra følgende værdier:

Vi efterlever og fremmer menneskerettighederne og giver alle en respektfuld rådgivning uanset baggrund. Vi skaber de bedste rammer for vores medarbejdere ved at sikre et fysisk og psykisk velfungerende arbejdsmiljø. Vi minimerer vores bidrag til klimaændringer ved at reducere vores udledning ved brug af miljøoptimeret teknologi, ligesom vi bidrager positivt til det samfund, vi opererer i, dels ved samvittighedsfuld registrering af klienters identitet for at minimere muligheden for terror og hvidvask, dels ved at sponsorere idrætsklubber og foreninger og dels ved at tilbyde gratis kurser til borgerne.

Forumadvokater deltog tidligere på året i FN Global Compacts topmøde i New York, som er det største møde om samfundsansvar på verdensplan. Her samledes 1.500 personer, heriblandt topledere fra det internationale erhvervsliv, og under ledelse af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, fastsattes FN’s strategiske retning for samfundsansvar for de kommende år.

Du kan læse mere om Forumadvokaters CSR-politik på www.forumadvokater.dk.

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen