Susanne Ravn

Susanne Ravn

Advokat (H)


 • Telefon: (+45) 46 38 03 28
 • Mobil: (+45) 30 48 45 04
 • Email: sr@forumadvokater.dk

Lidt om mig selv:

Jeg har mange års erfaring fra domstolene og som advokat med familie-, arve- og straffesager, mediation samt retssager generelt. Jeg anvender endvidere engelsk og spansk som arbejdssprog.

Beskikkelsesår: 2001
Møderet for landsret (år): 2011
Møderet for højesteret (år): 2016

Karriere:

 • Forumadvokater (kontorfællesskab) – 2017 - nu
 • ENP Advokater – 2016 – 2017
 • Advokatfirmaet Susanne Ravn – 2008 – 2016
 • Masteruddannelse i konfliktmægling Københavns Universitet – 2008
 • Dommerfuldmægtig ved danske byretter og konstitueret landsdommer ved Østre Landsret – 2004 – 2007
 • Projektkoordinator Legal Reform Project, Vietnam – 2001 - 2004
 • Dommerfuldmægtig ved danske byretter – 1994 – 2001
 • Bosat Sydamerika. Herunder ansættelse på den danske ambassade og på en FN-organisation – 1991 – 1994
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) og sekretær for Adoptionsnævnet – 1988 – 1991

Andre relevante informationer:

CVR nr. 31 14 18 34

Beskikket af det danske Justitsministerium og medlem af Advokatsamfundet

Beneficeret ved Retten i Roskilde

Retsmægler ved Retten i Roskilde og Østre Landsret siden 2008

Optaget på Familieretshusets liste over advokater, som kan modtage beskikkelse i sager om adoption uden samtykke

Jeg har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos HDI GLOBAL. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.