Susanne Graffmann

Susanne Graffmann

Partner, Advokat (H)


  • Telefon: (+45) 46 38 03 38
  • Mobil:
  • Email: sugr@forumadvokater.dk

Om mig:

Jeg er uddannet advokatsekretær, og har gennem mere end 20 år beskæftiget mig med en række forskellige fagområder. I dag arbejder jeg primært med:
Strafferet – dels straffesager, hvor vi repræsenterer den tiltalte, og dels bistandsadvokatsager, hvor vi bistår den forurettede bl.a. med erstatningskrav.
Skilsmisser – dels sager, hvor vi repræsenterer den ene part og kun varetager dennes interesser, og dels bobehandlersager, hvor min chef er udpeget af skifteretten som neutral part i parternes bodeling og skal udarbejde en opgørelse og deling af parternes aktiver og passiver.
Forældremyndighedssager – herunder sager om bopæl, om samvær og om forældremyndighed.
Testamenter og ægtepagter – herunder testamenter for gifte, for samlevende, og børnetestamenter.

Jeg deltager løbende i relevante kurser og uddannelse for at være ajour med sagsbehandlingen indenfor de pågældende områder.

F.eks. indførtes i starten af 2018 et nyt system til sagsbehandling af civile retssager via inter-nettet på www.minretssag.dk. F.eks. kan forældremyndighedssager og klagesager behandles via portalen.

Mange af vores kunder er i en sårbar eller presset situation, når de kontakter os, og jeg gør mit yderste for at imødekomme kunderne. Jeg ønsker, at kunderne skal opleve, at de får en professionel hjælp, og at de samtidigt oplever en medarbejder der udviser evne til at forstå netop deres situation.

Susanne blev advokat i København i 1990. Arbejdede mere end 12 år ved domstolene, først ved retterne i Korsør og Køge samt i en årrække ved domstolsstyrelsen med digitalisering af den elektroniske tingbog.

Fra 2003 har Susanne været advokat i Køge. Fra 2007 som partner hos ADVODAN Køge.

Fra 2015 har Susanne i samarbejde med Forum Advokater og siden 2017 tillige i samarbejde med advokat Susanne Ravn været hjemmehørende i Roskilde.

Susanne har møderet for Højesteret, og er af Justitsministeriet udpeget som beneficeret forsvarer. Det betyder, at Susanne kan blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager. Straffesager er derfor en naturlig del af arbejdsområdet, hvor Susanne ser frem til at arbejde tæt sammen med Susanne Ravn og Kenneth Tygesen.

Susanne arbejder ofte som valgt forsvarer eller som bistandsadvokat for mennesker, der har været udsat for en forbrydelse og skal vidne mod deres overfaldsmand i retten.

Derudover har Susanne siden marts 2012 været udpeget som autoriseret bobehandler af Justitsministeriet. Der er kun tre sådanne bobehandlere i vores store retskreds. Susanne har gennem de sidste 25 år arbejdet med familieretlige tvister både ved domstolene og som advokat.

Susanne er medlem af danske Familieretsadvokater. Som autoriseret bobehandler har Susanne derfor stor erfaring med håndtering af skilsmisse- og separationssager, hvor vi kender hende som en kollega, der i hver enkelt sag tilstræber at have en menneskelig tilgang til opgaven. Der indgår i dette arbejde også sager om forældremyndighed og samvær.

Susanne har i mere end 15 år beskæftiget sig indgående med tinglysning, herunder elektronisk registrering af rettigheder over fast ejendom. Susanne har undervist i emnet både før og efter den elektroniske tinglysning, herunder meget sammen med Anja Olsen, Retten i Roskilde.

Endelig arbejder Susanne med rådgivning om køb og salg af fast ejendom.

I fritiden har Susanne et stærkt netværk, blandt andet med bestyrelsesarbejde i lokale foreninger og Susanne har også været fast med i advokatvagten.

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS. CVR nr. 36946571.

Advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos Codan forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Nordea A/S - kontonummer: 2233-8982605106.