På grund af coronavirus er alle vores forårskurser aflyst.

Nye kurser til efteråret 2020 – mere herom senere.

TILMELD på lt@forumadvokater.dk – hvis du er tilmeldt og ikke deltager faktureres et gebyr på 250 kroner.

Hvad er en straffesag

21. JANUAR 2020 – KL. 19.00 – 20.30
Mange straffesager omtales i medierne. Hvordan foregår en straffesag i virkeligheden? Advokaterne Susanne Graffmann og Susanne Ravn vil fortælle om processen fra politianmeldelse til domsafsigelse.

De vil bl.a. komme ind på følgende:
Er det offentligt tilgængeligt hvem der er part i en straffesag og kan alle overvære sagen?

Kan man forhindre retsforfølgning ved at tilbagekalde en politianmeldelse?

En straffesags behandling hos politi og anklagemyndighed og domstolene. Straffeattester. Hvor længe bliver en straf stående?

Hvornår kan en straffesag ikke ankes?

Vidnepligt, vidnefritagelse, vidneansvar og tavshedspligt. Hvornår kan man som forurettet eller offer for en forbrydelse få beskikket en advokat?

5. februar 2020 – kl. 19.00 – 20.30

HVEM SKAL ARVE MIG? OPRET ET TESTAMENTE

Bag dette simple spørgsmål gemmer sig typisk ikke kun ussel mammon, men også mange følelser. Og her kommer et testamente ofte i spil, da arveloven stort set kun regulerer pengene, og da arveloven bygger på en række typeforudsætninger.

Har du slet ingen familie, og synes du at det er OK at staten arver, så skal du ikke oprette testamente. I stort set alle andre tilfælde vil et testamente være en hjælp. F.eks. hvis du ikke gerne ser, at dit barns arv skal deles i forbindelse med dit barns skilsmisse. Under foredraget gennemgås både arvereglerne efter arveloven, men også de muligheder der er for at vælge en anden fordeling og andre løsninger end arvelovens udgangspunkt.

Kom og hør advokat Erik Øvlisen fortælle.

11. februar 2020 – kl. 19.00 – 20.30

BREVKASSEN

Kom og mød redaktionen fra Berlingske Business juridiske brevkasse. Advokaterne Susanne Graffmann, Erik Øvlisen og Allan Ohms besvarer hver lørdag spørgsmål om privatjura for Berlingskes læsere. Få svar på dine spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, privatlivets jura og økonomi.

25. februar 2020 – kl. 19.00 – 20.30

FREMTIDSFULDMAGT ELLER GENERALFULDMAGT?

Der oprettes hver dag et stort antal fremtidsfuldmagter. Har du brug for sådan en? Eller skal du bruge en generalfuldmagt. Hør om fordele og fælder om dette emne, der er aktuelt, fordi vi lever længere og længere – og fordi alternativet til en fuldmagt er et værgemål, som mange opfatter som meget ufleksibelt.

Advokat Allan Ohms, der deltog da lov om fremtidsfuldmagter blev til, fortæller, og du får et gratis notat om emnet.

27. februar 2020 – kl. 16.30 – 18.00

JEG SKAL SKILLES, OG VI HAR BØRN – HJÆLP!

Denne aften er tilrettelagt i samarbejde mellem advokat Helene Treschow og konfliktmægler Ruth Juul.
Når forholdet mellem mor og far går i hårdknude, kommer det spørgsmål, der nok er det sværeste: Hvor skal børnene bo? Det kan være vigtigt at søge vejledning tidligt i processen. Vil du vide mere om det nye begreb “delt bopæl”? Har du brug for råd om samvær, herunder 7/7-ordninger? Måske går du og tænker på, hvordan en sag behandles i Familieretshuset, eller hvornår en sag indbringes for Familieretten? Har du hørt om de tilbud, der findes om konflikthåndtering? Du får også svar på en række af de spørgsmål, som en delebørnsfamilie kan støde på i dagligdagen. Advokat Helene Treschow indleder aftenen med en “kørevejledning”.
Konfliktmægler Ruth Juuls foredrag ligger i direkte forlængelse heraf. Ruth Juul fortæller om børns reaktioner og behov, når livet forandrer sig. Betydningen af samarbejdet mellem forældrene understreges af Ruth Juul, der også fortæller om konsekvenserne for de børn, som for alvor er i klemme mellem kæmpende forældre.

3. marts 2020 – kl. 19.00 – 20.30

SÅDAN FÅR DU FINGRE I DIN ARV.

Dette er ikke et foredrag om arsenik og gamle kniplinger.
Foredraget fører dig gennem dødsboskiftets processer, lige fra det tidspunkt, hvor du har mistet din kære, og til det tidspunkt hvor dødsboet afsluttes og arven udbetales til dig. Under foredraget, som er praktisk anlagt, vil vi også komme ind på konflikter mellem arvingerne og løsningen heraf.
Advokat Erik Øvlisen og bobehandler Birgitte Grau
står for foredraget.

9. marts 2020 – kl. 19.00 – 20.30

NY BOLIG – OG SALG AF DEN GAMLE

Få succes som boligkøber (bliv klædt på til at købe bolig) og få fif om salget og valg af ejendomsmægler. Få tjeklisten 117 gode råd før du køber/sælger bolig. Hør om købsaftale, salgsopstilling, ejerforening, vedtægter, grundejerforening, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og forhandling med sælger.

Boligkøb/salg fra A-Z. Boligrådgiver Charlotte Svane og advokat Allan Ohms klæder dig på til en af livets største beslutninger.

17. marts 2020 – kl. 19.00 – 20.30

MEDIATION [fusion_highlight color=”#993366″ text_color=”” rounded=”no” class=”” id=””] AFLYST[/fusion_highlight]

Undgå retssag – en sag, to vindere (om mediation, retsmægling, konfliktløsning frem for dyre voldgifts- og retssager).
Susanne Ravn og Allan Ohms er begge mediatorer og retsmæglere, og de fortæller om mulighederne, metoderne og fordelene ved konstruktiv konfliktløsning.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmelding til Linda på LT@forumadvokater.dk