Hvert år fastsætter Skatterådet satserne for arbejdsmæssig kørsel i egen bil.

Både i 2014 og i 2015 er satsen blevet nedsat, og det sker igen i 2016, hvor den høje sats (kørsel til og med 20.000 km) falder fra kr. 3,70 til kr. 3,63 pr. kilometer, mens den lave sats (kørsel udover 20.000 km) nedsættes fra kr. 2,05 til kr. 1,99 pr. kilometer.

Årsagen skal findes i, at benzinpriserne forventes at falde i 2016, ligesom det forventes, at bilerne kører længere pr. liter brændstof.

For benyttelse af eget motorcykel er satsen som for egen bil, mens satsen ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er kr. 0,52 pr. km.

Du kan læse mere om beregningsgrundlaget her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175237