Trods ihærdige bestræbelser fra bl.a. EU er det stadig meget forskelligt hvordan et krav imod en debitor i udlandet skal håndteres. De fleste lande har deres egne individuelle regler, instanser og procedurer for håndtering af såvel udenretlige som indenretlige, bestridte og ubestridte krav. Hertil kommer at der kan være stor forskel på hvem der kan håndtere inkasso og hvilke omkostninger der er forbundet med h.h.v udenretlig og indenretlig inkasso.

Hos Forum Advokater har vi igennem mange år opbygget et godt netværk at samarbejdspartnere i udlandet og i 2005 har vi indgået en aftale med Euler Hermes koncernen der giver os mulighed for at kunne tilbyde et ensartetet kvalitetskoncept for behandling af inkassosager i stort set alle lande.

Eksempelvis gør aftalen det muligt at få påbegyndt og behandlet en inkasso sag hos en lokal inkassosamarbejdspartner for kun 1.000 kr.

Ring til os 7022 8850 eller mail på kundeservice@forumadvokater.dk , hvis du vil have mere at vide om, hvordan vi kan inddrive dine krav i udlandet.