Sparta Atletik og Motion havde fra 1981 til 1985 og igen fra 1997 til 2009 i samarbejde med ALT for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) arrangeret kvindeløb i København under navnet ”ALT for damernes kvindeløb”.

I august 2009 indledte parterne drøftelser om det kommende års løb. Højesteret fastslog imidlertid, at det i slutningen af september 2009 måtte have stået parterne klart, at der ikke var nogen sikkerhed for, at der kunne indgås en aftale for 2010, hvilket heller ikke skete. Egmont indgik således i stedet en aftale med en anden løbsarrangør, og parterne afholdt herefter hver deres løb i 2010.

Under disse omstændigheder udgjorde Spartas brug i perioden fra oktober 2009 til januar 2010 af betegnelsen ”ALT for damernes kvindeløb” en krænkelse af Egmonts rettigheder til varemærket ALT for damerne.

Højesteret fandt endvidere – modsat Sø- og Handelsretten – at Spartas udsendelse den 16. juni 2010 af en pressemeddelelse, hvori Sparta havde benyttet udtryk som ”at stjæle”, ”usmagelige kamp”, ”grov il¬loyal vis at stjæle den goodwill”, ”åbenlyst i strid med markedsføringsloven”, ”stærkt illoyale og aggressive vis forsøger at stjæle det brand Sparta som arrangør har udviklet” og ”usmagelig måde”, var i strid med markedsføringsloven.

Egmont havde på den baggrund krav på erstatning og rimeligt vederlag, der blev fastsat til 100.000 kr.

Efter ophævelsen af parternes samarbejde stod det dem hver især frit for at fortsætte med at arrangere motionsløb for kvinder i Fælledparken. Højesteret kunne derfor tiltræde, at Egmont var blevet frifundet for Spartas selvstændige påstande.
Højesteret kom herved på de fleste punkter til det samme resultat som Sø- og Handelsretten. Højesterets dom af 9. Januar 2013 (sag 41/2011).