Folketinget har vedtaget en lov, der gør generationsskiftet af virksomheder lettere. Det er for det første vedtaget, at nære medarbejdere kan succedere, dvs. at sælgeren af virksomheden eller aktierne ikke skal betale skat. Derudover hæves grænsen for hvornår der er tale om et selskab med finansielle aktiver, hvor succession er udelukket, fra 25% til 50% af indtægterne.