Michael G. Andersen
hovedkasserer i Viby Idrætsforening

Modtageren af Årets Lederpris blev uddelt af advokat(H) Erik Øvlisen på Roskilde Idræts-Unions møde i en stop fyldt Roskilde Hal. Valget var meget populært, da Michael har ydet og yder en enorm indsats på en særdeles vigtig post.

Erik overrakte en check på 5.000 kroner og fortalte, at valget er truffet af en uvildig dommerkomité med følgende begrundelse:

Michael skal modtage Forum Advokaters lederpris, fordi han har været hovedkasserer i en stor idrætsforening med mange forskellige aktiviteter og idrætsgrene i indtil videre 9 år.

Han er yderst pertentlig, samvittighedsfuld og kompetent og ligger i disse kategorier klart over, hvad man rent faktisk kan forlange, og forvente af en kasserer i en idrætsforening.

Han viser disse evner til fulde, når han afgiver kvartalsrapporter om ”rigets tilstand” ligesom de årsrapporter han hvert år præsenterer for repræsentantskabsmødet og indsender til myndigheder mv. skønnes til ikke at adskille sig meget fra hvad der erlægges i store aktieselskaber og multinationale selskaber.

Han har desuden stor juridisk forståelse, som gør at foreningens afdelinger kan se en sammenhæng i det man laver, og de kan se det ansvar der følger med arbejdet i en bestyrelse, også i en idrætsforening.

Han får udover jobbet som hovedkasserer, også tid til at være webmaster for hovedforeningens hjemmeside, og så får han da også lige tid til at dyrke sin idræt som er jiu-jitsu.

Da Michael blev kontaktet med oplysning om, at han havde fået denne lederpris, var hans kommentar ”Ja men jeg er jo ikke leder – jeg er jo bare kasserer”… Dette til trods for, at netop kassererposten (og ikke mindst hovedkassererposten er en af de vanskeligste og vigtigste i større idrætsforeninger).

Udover at Michael her får prisen for det store arbejde han har udført igennem mange år som kasserer for sin idrætsforening, så skal denne tildeling også være en synliggørelse af, at netop jobbet som kasserer i en idrætsforening i dag er en af de vigtigste poster i en forening – og netop vigtigt, at også dette job bliver udført meget professionelt.

Årets modtager af årets Forum Advokater Lederprisen er:

Michael G. Andersen – hovedkasserer i Viby Idrætsforening.