Vandforsyning

Vandforsyning

Reglerne om vand er mange. Myndighederne fastsætter således planer for udnyttelsen af vandressourcerne og fører tilsyn efter vandforsyningsloven. I vandforsyningssammenhæng skelnes mellem private og offentlige forsyningsanlæg ligesom der skelnes mellem almene og ikke-almene anlæg. Forskellene får ofte betydning for grundejerne, der skal modtage vand, og det kan i sidste ende også få økonomiske konsekvenser for grundejeren.

Afgifter og gebyrer er et andet område, som ofte påkalder sig stor opmærksomhed indenfor vandforsyningsområdet.

Stikord: vandforsyning, vandforsyningsanlæg, vandværk, tilslutningsafgift, stikledning, takstblad

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater