Når det papirløse samliv hører op

Papirløse kan gå fra hinanden uden videre. Og hver samlever kan medtage det, vedkommende ejer. Det lyder enkelt, men desværre er det ofte mere kompliceret. Opstår uenighed om deling gælder ingen bestemt regler om løsning og derfor bør der for papirløse oprettes samlivskontrakt, som regulerer dette.

En samlivskontrakt er en juridisk aftale, hvor omfanget af det økonomiske fællesskab  er fastlagt. Der opstilles klare regler for en eventuel opløsning af samejet. Det er ikke muligt gyldigt at aftale, at der skal gælde de samme lovregler, som gælder for ægtefæller. Derfor må der i aftalen opstilles regler herom.

En sådan kontrakt kan desuden regulere ejerskab af større aktiver, typisk fast ejendom.

70 22 88 50 Kontakt Advokater