Uanmodet henvendelse

Uanmodet henvendelse

Reglerne om uanmodet henvendelse findes i såvel markedsføringsloven som forbrugeraftaleloven.

Markedsføringsloven regulerer alle henvendelser fra erhvervsdrivende, der rettes til nogen ved brug af fjernkommunikation, hvilket vil sige e-mail, telefoniske henvendelser, telefax, breve eller lignende – altså kommunikation, hvor parterne ikke mødes fysisk.

En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af e-mail, et automatisk opkaldssystem eller telefax, medmindre den pågældende selv forudgående har anmodet om det.

Har en erhvervsdrivende modtaget en e-mailadresse fra en kunde i forbindelse med tidligere salg, er det dog tilladt at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser via e-mail, såfremt kunden let og gebyrfrit kan frabede sig dette.

Fremsendelse af et brev til forbrugere eller erhvervsdrivende og telefoniske henvendelser til erhvervsdrivende er tilladt, medmindre den pågældende har frabedt sig dette overfor den erhvervsdrivende, eller hvis det fremgår af en fortegnelse, der udarbejdes af CPR-Registeret (”Robinson-listen”). En forbruger kommer kun på ”Robinson-listen”, hvis den pågældende selv har anmodet om det.

Når man som erhvervsdrivende første gang retter henvendelse telefonisk eller ved fremsendelse af almindeligt brev til en person, der ikke er anført på Robinson-listen, skal man tydeligt og på en forståelig måde oplyse om forbrugerens ret til at frabede sig henvendelsen.

Forbrugeraftaleloven regulerer personlige og telefoniske henvendelser fra erhvervsdrivende. En erhvervsdrivende må ikke – uden forudgående anmodning fra forbrugeren – rette personlig eller telefonisk henvendelse på forbrugerens bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på at indgå en aftale straks eller senere.

Telefoniske henvendelser vedrørende bestilling af bøger, tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter, formidling af forsikringsaftaler og tegning af abonnementer, der omfatter redningstjeneste eller sygetransport, hos en virksomhed, med hvilken en eller flere kommuner har indgået aftale om udførelse af rednings- og slukningsarbejde ved ildebrand, er det tilladt at rette henvendelse omkring uden forudgående anmodning.

Almennyttige foreninger og sammenslutninger anses ikke for erhvervsdrivende, hvorfor lovens forbud mod uanmodede henvendelser ikke gælder for sådanne foreningers indsamlinger til humanitære formål m.v.

Stikord: Robinsonliste, e-mail markedsføring, sms markedsføring

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater