Tvangsauktioner

En kreditor, der har foretaget udlæg i en fast ejendom, kan kræve ejendommen solgt på tvangsauktion, såfremt ejeren af ejendommen ikke er i stand til at betale det skyldige beløb. Tvangsauktionen har først og fremmest til formål, at sælge ejendommen til den bedst mulige pris til fordel for både kreditorer og ejeren af ejendommen.

Køb af en ejendom på tvangsauktion sker i princippet på samme måde som køb af en ejendom i fri handel. Den primære forskel er, at salget ved en tvangsauktion forestås af fogedretten og at skyldner ikke har adgang til at forhandle sig frem til en favorabel pris. Efter køb på tvangsauktion udstedes der auktionsskøde, der tinglyses.

Tvangsauktionen skal annonceres i Statstidende og i mindst et almindelig læst dagblad. Annoncering skal ske senest 14 dage før auktionens afholdelse og har til formål at skabe en købsinteresse hos eventuelle købere.

Enhver kan uden videre møde op i fogedretten på tidspunktet for tvangsauktionen og byde på ejendommen. Ethvert bud er bindende og hvis man bliver højestbydende skal man stille en sikkerhed overfor fogedretten. Sikkerheden udgør typisk ca. kr. 15.000,00 der som udgangspunkt skal lægges kontant straks efter buddet.

Enhver kreditor og ejeren af ejendommen kan kræve, at der bliver afholdt en ekstra auktion, hvis formål er, at se, om prisen kan blive forhøjet. Den, der kræver ny auktion afholdt, skal betale de omkostninger, der er forbundet hermed.

Udover det afgivne bud skal køber betale et såkaldt størstebeløb, der rummer forfaldne skatter og afgifter, dækning af rekvirentens omkostninger i forbindelse med auktionen m.v.

Stikord: tvangsauktion

Specialister

[vis_medarbejder id='bw'] [vis_medarbejder id='eo'] [vis_medarbejder id='kt']
70 22 88 50 Kontakt Advokater