Voldgiftssager

Visse sager kan, som alternativ til at blive ført som retssager, blive behandlet ved voldgift. Voldgift benyttes ofte indenfor bygge- og anlægsbranchen, hvor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed kan anmodes om at behandle tvister indenfor området.

Hvis en tvist skal behandles ved voldgift, kan parterne vælge selv at nedsætte voldgiftsretten. Alternativt kan parterne vælge at bruge et allerede etableret voldgiftsinstitut, hvor der er fastsat regler for sagsbehandlingen.

Enhver voldgift, der finder sted i Danmark, skal følge reglerne i voldgiftsloven. Voldgiftsloven opstiller regler for, hvornår grundlaget for voldgiften er korrekt, herunder om aftalen om voldgift er tilstrækkelig klar, og om voldgiftskendelsen er gyldig.

En voldgiftskendelse kan, modsat domme, ikke ankes og derfor er det vigtigt at alle oplysninger kommer frem under forberedelsen af voldgiftssagen.

Voldgiftsafgørelser offentliggøres normalt ikke, hvilket i nogle tilfælde kan være en fordel for parterne.

Stikord: voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, sagkyndige dommere, voldgiftsloven, voldgiftskendelse

70 22 88 50 Kontakt Advokater