Råstoffer

Du er her:Hjem>Råstoffer

Emner

Råstoffer

Råstoffer

Råstofloven omfatter både indvinding på landjorden og på havbunden.

Loven har til formål at sikre en bæredygtig udnyttelse af landets råstofforekomster, idet der samtidig skal ske en afvejning af eksempelvis råstoffernes udnyttelse og samfundsudviklingen på den ene side og hensynet til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser og naturbeskyttelse etc. på den anden side.

En meget vigtig del af råstofloven er kortlægning og planlægning af råstofforekomster og brugen af disse. Der er i den forbindelse samspil mellem landets regionplaner og råstofplanlægningen.

Retten til at indvinde råstoffer i jorden tilkommer grundejerne. Det gælder dog ikke sådanne råstoffer, som ikke har været udnyttet i privatøkonomisk sammenhæng før februar 1932, idet sådanne råstoffer ifølge undergrundsloven tilhører staten. Grundejeren skal dog under alle omstændigheder i langt de fleste tilfælde søge om tilladelse til at indvinde råstofferne.

En sådan indvindingstilladelse kan ske med vilkår, tidsbegrænsninger eller lign. Meget ofte kan sådanne vilkår få stor betydning for grundejerens fremtidige muligheder for at udnytte forekomsterne på sin ejendom.

Stikord: råstoffer, råstofudvinding, grus, undergrund, havbund

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater