Opdatering af aftaler

Aftaler, der er gældende i længere tid skal “opdateres” en gang imellem – lige som dine edb-programmer.

Vi lever i en foranderlig verden, hvor teknikken hele tiden gør fremskridt og både produkterne og vores måde at opfatte verden på forandrer sig. I EU og i Folketinget arbejder politikerne på højtryk – med en stadig strøm af ny lovgivning til følge.

Derfor er det ikke sikkert, at den samarbejdsaftale eller aktionæroverenskomst eller de salgs- og leveringsbetingelser, som virksomheden har levet godt med i de seneste 10 år, også lever op til nutidens og morgendagens krav – måske med den konsekvens, at din virksomhed stilles ringere, fordi du ikke har været opmærksom på de nye muligheder eller begrænsninger.

70 22 88 50 Kontakt Advokater