Købeloven

Emner

Købeloven

Købeloven

Købeloven indeholder regler om blandt andet forbrugerkøb og forbrugerens beskyttelse i den forbindelse. Reglerne vedrører primært de tilfælde, hvor den købte vare enten er mangelfuld eller leveres for sent.

Er en vare leveret for sent eller er den mangelfuld, skal forbrugeren reklamere overfor den erhvervsdrivende, og afhængigt af manglens art, er der forskellige beføjelser, der kan gøres gældende. For eksempel kan forbrugeren kræve omlevering, afhjælpning af manglen, afslag i købesummen, erstatning eller ophævelse af aftalen. Sidstnævnte forudsætter, at manglen er væsentlig.

Stikord: forbrugerkøb. mangelbeføjelser, mangler

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater