Insolvens og rekonstruktion

Insolvensretten dækker over en række områder, som bl.a. er reguleret i konkursloven, der indeholder regler om betalingsstandsning, konkurs, akkord og gældssanering.

Insolvensretten har tæt tilknytning til rekonstruktion af skyldnere, der er kommet i økonomiske vanskeligheder.

Rekonstruktion kan ske på mange måder, og behøver ikke nødvendigvis at indebære, at konkurslovens regler finder anvendelse. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis det er muligt at indgå en frivillig ordning med kreditorerne.

Er dette ikke muligt, vil det eventuelt være muligt at finde en ordning ved hjælp af reglerne i konkursloven, der alle indebærer, at skifteretten bliver involveret.

Dette kræver, at man er insolvent, hvilket vil sige, at man ikke er i stand til at opfylde sine løbende forpligtelser til normal forfaldstid, og ligeledes ikke er i stand til dette indenfor en overskuelig fremtid.

70 22 88 50 Kontakt Advokater